OVEROVANIE TACHOGRAFOV

Overujeme tachografy všetkých značiek

Analógove
Digitálne GEN l , GEN ll

Na overenie tachografu sa k nám môžete jednoducho objednať online na našej stránke alebo telefonicky na číslach 0905798008 , 0905612167..

Potrebujete veľký technický preukaz

Čas overenia tachografu pri dodržaní všetkých predpísaných úkonov je 45 až 75 minút.

Pozor overenia trvajúce kratšie ako 30 minút nie sú vykonané v súlade so schválenými postupmi a za bežných okolností sú odhalené pri kontrolách.

Dokladom z overenia a periodickej prehliadky digitálneho tachografu je:

1. Štítok umiestnený na vozidle
2. Protokol z periodickej prehliadky
3. Metrologický štítok
4. Na vyžiadanie certifikát o overení

Overovanie tachografov sa vykonáva ako následné overenie po každej oprave, montáži, výmene tachografov, po uplynutí 2-ročnej doby platnosti overenia, alebo za podmienok, ktoré sú definované v súvisiacich legislatívnych predpisoch, ako napr. v prípade poškodenia zabezpečovacích značiek, overovacej značky, v prípade zmeny rozmeru pneumatík hnacej nápravy motorového vozidla, v prípade odchýlky času o viac ako 20 min., v prípade zmeny EČV, zmene majiteľa ,atď.

V prípade zistenia poruchy pri overení musí byť vykonaná oprava alebo výmena tachografu registrovanou dielňou . Túto službu Vám zabezpečíme prostredníctvom partnerskej spoločnosti priamo v mieste našej prevádzky. Vaše vozidlo odíde od nás vždy s kompletnou službou.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefón:

+421 905 612 167 - Roman Pavelek – technik
+421 905 798 008 - Miloš Pavelek – technik

Email:

tachoservis.trnava@gmail.com

Prevádzkové hodiny

Po-Pi 7,00-15,30 - po 15,30 na základe dohody
So-Ne na základe dohody

REZERVUJTE SI TERMÍN

Pomocou rezervačného systému si možete pozrieť voľný termín a rezervovať si váš požadovaný čas a dátum

Akceptované patobné karty VISA, MasterCard, VISA Electron, VPay, Maestro